Vorige Artikels

Telefoon noodnommers

Die volgende nuusbrief is nou nie vreeslik oorspronklik nie. Daar is heelwat soortgelyke formaat in omloop. Hierdie is maar my eie poging daartoe. In die geval van nood, gebruik die volgende nommers:

Wanneer…

Jy hartseer is, skakel                                                      Johannes 14

Jy gesondig het, skakel                                                   Psalm 51

Jy verlore voel, skakel                                                    Johannes 3:16

Jy moeg en vermoeid is, skakel                                       Matthéüs 11:28

Jy alleen en bang is, skakel                                             Psalm 23

Jy treur, skakel                                                              Matthéüs 5:4

Jou geloof motivering kortkom, skakel                             Hebreërs 11

Jy op reis moet gaan, skakel                                           Psalm 121

Jy voel die wêreld is groter as God, skakel                       Psalm 90

Jy voel die mense hou nie van jou nie, skakel                   Johannes15

Jou bankrekening leeg is, skakel                                     Psalm 37

Jou geld en besittings min is, skakel                                 Matthéüs 6:19-34

Geld en besittings jou alles raak, skakel                           1 Johannes 2:15-17

Jy moed nodig het, skakel                                               Josua 1

Jy depressief is, skakel                                                   Psalm 27

Jy wonder oor Christenskap, skakel                                 2 Korinthiërs 5:15-21

Jy soos ‘n verstoteling voel, skakel                                  Romeine 8:31-39

Jy twyfel aan die grootheid van God, skakel                     Romeine 11:33-36

Jy wil sterk staan in die geloof, skakel                              Efésiërs 6:10-20

Jy voor ‘n probleem te staan kom, skakel                         Filippense 4:13

Jy bekommerd is oor die dood, skakel                             1Thess 1:13-18

Jy onseker voel oor die Skrif, skakel                                2 Timótheüs 3:13-17

Jy in ‘n krisis is, skakel                                                   Jesaja 41:13

Jy vrees het, skakel                                                       Psalm 34:5 en 7

Jy wonder wie alles geskape het, skakel                           Génesis1:1

Jy twyfel en geleerdes van evolusie praat, skakel             Jesaja 45:12

Jy grootkop kry, skakel                                                  Jakobus 4:13-16

Jy te veel drink, skakel                                                   Spreuke 20:1

Jy planne het, skakel                                                      Spreuke 16:3

Al hierdie nommers mag jy direk skakel. Die lyne is oop 24 uur elke dag van die jaar.


Copyright © 2005 All rights reserved. Dr ST Potgieter
email: st@pitkos.co.za