Vorige Artikels

Hanteer Afbrekende Verhoudings       

In die Engelse taal is daar ‘n bekende term “abusive relationship”. Dit beteken jy staan in ‘n verhouding met iemand wat jou afbreek of waarin jy mishandel word. Hierdie mishandeling kan binne ‘n vriendskap, ouer-kind verhouding of ‘n liefdesverhouding plaasvind.

Wat is mishandeling? Dit is die afbreking van jou as persoon op ‘n fisiese, verbale, emosionele en seksuele vlak.

Enkele voorbeelde van mishandeling is:

·          Jy word geslaan en geklap; gestamp en geruk.

·          Jy word verneder, sodat jy later soos ‘n nikswerd voel.

·          Jy word verbaal beledig, gevloek, sleggemaak.

·          Jy word gedreig, sou jy die verhouding verlaat.

·          Verdraai die waarheid sodat jy later skuldig voel oor jou optrede.

·          Probeer om alle aspekte van jou lewe te kontroleer.

·          Wil altyd weet waar jy is.

·          Jaloesie en aggressie is kenmerkend.

·          Valse beloftes om mishandeling te staak.

Die kanse is skraal dat so ‘n afbrekende verhouding spontaan sal herstel. Gewoonlik word dit oor tyd progressief net erger. Die slagoffer, vasgevang in die staat van mishandeling, weet dikwels nie hoe om daaruit te kom nie. Dit is egter belangrik dat elke slagoffer van mishandeling sal weet dat dit nie normaal is nie. Mishandeling in ‘n verhouding beteken dit is ‘n disfunksionele verhouding.

Die oortreder (die “abuser”) kom dikwels uit ‘n gesin waarin hyself mishandel is of as kind daaraan blootgestel was. Mishandeling is dus ‘n patroon wat van geslag tot geslag herhaal kan word.

Kan terapie help in ‘n huwelik waarin mishandeling voorkom? Ja, dit kan help. Dit help egter nie die slagoffer gaan alleen vir berading om die verhouding te herstel nie. Vir hierdie disfunksionele verhouding, ingebed in mishandeling, is terapie met beide partye nodig. Dit is veral die oortreder wat hulp moet ontvang. Die oortreder moet sy wangedrag en verkeerde optrede erken en bereid wees tot terapie, anders sal dit nie help nie. Uiteindelik is oop, eerlike en reguit kommunikasie met en tussen altwee partye belangrik.

Die slagoffer het wel terapie nodig om insig in die disfunksionering van die verhouding te kry, om weer eie-waarde en selfvertroue te vind, en die verhouding te beëindig indien nodig.

Moet ‘n verhouding beëindig word waarin mishandeling voorkom? Wanneer dit ‘n vriendskap is waarin jy mishandel word, en daar is nie hoop dat die oortreder sy gedrag gaan verander nie, breek met die verhouding. ‘n Mens kan nie toelaat dat jy langer afgebreek en verneder word nie. Dis eenvoudig ‘n ongesonde verhouding wat jou menswees tot nadeel strek. ‘n Vrou, onbekende skrywer, het gesê: “Ek het gedink dat hy my sielsgenoot is. Ek was verslae toe ek besef hy is ‘n manipuleerder en ‘n beheervraat. My gevoelens het nooit vir hom saakgemaak nie. Ek was altyd ‘te sensitief’ of ek het nodig gehad om ‘by te kom’.”

In ‘n huwelik is die eerste oorweging om eers te kyk of die oortreder bereid sal wees om vir terapie te gaan. Wanneer ‘n oortreder gemotiveerd en daartoe bereid is, kan die huwelik herstel word. Is daar egter geen salf aan die oortreder te smeer nie, en jy bly slagoffer van die afbrekende geweld van mishandeling, is dit tyd om kundige advies in te win en die verhouding te termineer.

Die bose toestand van mishandeling moet gebreek word. Elke mens het die reg op liefde en respek in ‘n verhouding waarin jy veilig en gelukkig voel en waardeer word.


Copyright © 2005 All rights reserved. Dr ST Potgieter
email: st@pitkos.co.za