Vorige Artikels

Oorkom jou persoonlike ramp

Die siekte, waarskynlik die Motor Neuron Siekte (MNS), wat Joost van der Westhuizen getref het, het hoofopskrifte in koerante gehaal. Ek het onlangs ‘n praatjie gehou by ‘n MNS-vereniging en weereens onder die indruk gekom van die ontsettende gevolge en impak daarvan op ‘n mens se lewe.

Wanneer ‘n siekte soos hierdie ‘n man soos Joost tref, hy was ‘n voorbeeld van krag en gesondheid en fiksheid, dan besef jy maar net weer jou eie broosheid en ook die weerloosheid van jou as mens.

‘n Persoonlike ramp of krisis kan elkeen van ons tref. Ons is nie gevrywaar teen teëspoed en self teen katastrofes in ons lewens nie. Enige dag, enige oomblik, kan iets gebeur wat jou hele bestaan tot in sy fondamente ruk. Die krisis kan op verskeie maniere op jou toeslaan soos byvoorbeeld ‘n ernstige siekte, finansiële terugslag, jou huwelik wat in skerwe spat.

Hoe moet ons die storms in ons lewe hanteer? Ek bespreek kortliks enkele wyses en aksies:

 ·     Fokus: In ‘n krisis raak ‘n mens maklik verboureerd, want dinge oorweldig jou. Fokus om een aspek, al is dit net ‘n klein dingetjie, op ‘n keer te hanteer. Paniek maak dat jy alles tegelyk wil doen, maar uiteindelik verlam dit jou. Konsentreer dus op een ding op ‘n keer.

·        Vra: In ‘n ramp weet jy dikwels nie watter kant toe nie en voel jy alleen en benoud. Gaan vra advies by kundige mense, wie jy vertrou, om jou te help, vir riglyne en die pad saam met jou stap. In tye van nood moet jy vra – moenie jou onttrek nie.

·       Regte besluite: Neem die regte besluite. Ontleed jou krisis, win advies in en neem ‘n verantwoordbare besluit. ‘n Krisis is nie ‘n dobbelspel om sommer lukraak ‘n keuse te maak nie. Jou besluit bepaal grootliks hoe jou teëspoed bestuur gaan word en in baie gevalle ook die uitkoms daarvan.

·          Oorlewing is aanpassing: In die natuur leer ons dat diere en plante aanpas om te oorleef. So het ‘n woestynplant aangepas om in die droë omstandighede van ‘n woestyn te oorleef. Jy sal moet aanpas wanneer dinge verkeerd loop. Rampspoed skep nuwe omstandighede en vereis ‘n koersaanpassing van jou kant af. Dit help nie om weerstand hierteen te bied nie en verbete te klou aan dit wat verby is nie.

·        Berou: ‘n Persoonlik ramp vra jou om weer perspektief op jou lewe te kry. Dit is nou tyd om jou lewe skoon te maak van al die donker kolle en geheime. Maak jou saak reg met God en ook met jou naaste. Krisistyd is tyd om weer nuut begin en skuld en bagasie af te skud.

·        Behou die geloof: Wanneer jy deur swaarkry gaan, moenie ophou om te bid en die Here te vra om hulp en krag nie. Uiteindelik lê ons hoop daarin dat die Here ons toevlugsoord is in die swaarste van omstandighede.

 Dit is moeilik om ellende en  trauma te hanteer. Maar met die regte benadering en gesindheid kan jy hoop en rigting vir jou lewe kry. 


Copyright © 2005 All rights reserved. Dr ST Potgieter
email: st@pitkos.co.za