Vorige Artikels

Doen die werksonderhoud met sukses

Jy is genooi vir ‘n werksonderhoud. Die firma het jou CV deurgelees en besluit jou kwalifikasies en ondervinding is dalk net reg vir hulle. Maar die werksonderhoud sal die finale deurslag gee. Daar is ook ander aansoekers en die werksonderhoud kan die verskil maak of jy die aanstelling kry of nie. Dit is dus belangrik dat jy weet hoe om ‘n werksonderhoud te hanteer.

Eerste indrukke is belangrik en heel dikwels blywend. Dra sorg dat jy in die eerste paar sekondes ‘n kragtige en positiewe indruk skep. Hoe doen jy dit? Hier is kortliks enkele wenke:

·          Daar is ‘n uitdrukking wat sê ‘n prentjie is ‘n duisend woorde werd. Jou voorkoms is dus belangrik.

·          Trek netjies en toepaslik aan vir die onderhoud.

·          Probeer vas stel wat die drag is wat jou onderhoudvoerder sal aantrek. Die kleredrag vir ‘n onderhoud vir ‘n rekenmeesterspos sal waarskynlik anders lyk as vir die pos van ‘n kunstenaar of ‘n plaasbestuurder.

·          Jou liggaamstaal is belangrik.

·          ‘n Glimlag wanneer jy die vertrek instap. Dit gee onmiddellik ‘n positiewe inslag.

·          Stap flink in, staan regop met jou skouers effens agtertoe getrek, en groet met ‘n stewige handdruk en kyk die persoon in die oë. Moenie verwag om ‘n goeie indruk te maak wanneer jy met ‘n nonchalante en slap houding die vertrek inkom nie.

·          Al knaag jou senuwees met die onderhoud, haal diep asem en straal selfvertroue uit.

·          Wys positiewe energie uit wanneer jy die vertrek binne-tree, wees gefokus en toon goeie maniere. Wag totdat jy ‘n stoel aangebied word – moenie jouself op die eerste stoel neerplak nie -  voordat jy gaan sit.

·          Die eerste vraag sal waarskynlik iets wees soos: Hoekom het jy aansoek gedoen vir hierdie pos / hoekom dink jy is jy geskik vir hierdie betrekking. Berei jouself deeglik voor vir hierdie vraag, sodat jy dadelik ‘n goeie indruk maak. Dit sal ook vir jou selfvertroue gee vir die res van die onderhoud.

·          Lyk wakker, geïnteresseerd en entoesiasties.

·          Hou jou oë gevestig op die onderhoudvoerder.

·          Wanneer daar meer as een onderhoudvoerder is, laat jou blik skuif van die een na die ander.

·          Moenie dat jou emosies oorneem wanneer jy dalk nie met iets saamstem nie. Moenie in ‘n debat betrokke raak nie. Moenie kwaad raak nie.

·          Toon humor sonder om snaaks te probeer wees.

·          Beklemtoon jou prestasies en ondervinding.

·          Gesels met jou liggaamstaal, soos met jou hande, sodat jy entoesiasties lyk.

·          Luister aandagtig na wat gevra word anders verloor jy dalk die strekking van die vraag en antwoord ontoepaslik.

·          Moenie net “ja” of “nee” antwoord nie, maar brei jou antwoord uit. Moet egter nie jou antwoorde ellelang uitrek nie, maar beperk jou response tot ongeveer 1 minuut. Moenie te veel praat nie.

·          Antwoord in ‘n duidelike stemtoon met selfvertroue. Moenie mompel en onhoorbaar praat nie.

·          Moenie negatiewe dinge oor jou vorige werkgewer kwytraak nie. Moenie kla oor dinge in jou lewe nie.

·          Moenie in politieke of godsdienstige vrae en standpunte betrokke raak nie.

·          Moenie jou lyf te grootman hou in die onderhoud nie. Wys jou entoesiasme met selfvertroue, maar behou ook ‘n element van nederigheid.

·          Indien jy glad nie ‘n antwoord weet nie, sê eerder so as om nonsens te gorrel.

·          Wanneer jy baie kan gesels oor ‘n spesifieke vraag, noem die belangrikste kernpunte en sê ten slotte: “Ek sal graag meer uitbrei rondom hierdie onderwerp, indien u dit verkies.”

·          Moenie lieg in die onderhoud nie.

·          Moenie desperaat in die onderhoud voorkom nie, byvoorbeeld: “Asseblief wil julle my nie maar tog aanstel nie.” Dit verswak jou aanbieding en taan jou selfvertroue in die onderhoud.

·          Probeer om vrae toe te lig met praktiese voorbeelde / sukses wat jy bereik het. Die onderhoudvoerder sal waarskynlik vir jou ook praktiese voorbeelde vra hoe jy bepaalde situasies sal hanteer.

·          ‘n Vraag wat dikwels voorkom is: “Vertel ons van jou sterk punte en swak punte.” Berei jouself goed voor met hierdie vraag. Jou sterk punte moet ooreenkom met jou rede waarom jy vir die pos aansoek gedoen. Moenie jou swak punte erken nie, maar stel dit so dat dit eintlik ‘n positiewe punt is, byvoorbeeld: “My een swak punt is my streep van perfeksionisme. My vriende kla gewoonlik dat ek te perfek probeer wees. Dit is egter deel van my persoonlikheid. Ek hou daarvan dat ‘n ding reg en betyds op datum voltooi is. Ek skryf my perfeksionisme daaraan toe dat ek glo slegs my beste is goed genoeg vir my firma en kliënte.”

·          ‘n Laaste vraag aan jou kan iets wees soos: “Is daar ten slotte nog iets wat jy wil sê?” of “Wil jy iets meer weet rondom ons firma?” Berei jou ook hiervoor goed voor, sodat jy met ‘n kragtige antwoord kan eindig. By laasgenoemde vraag kan jy byvoorbeeld vra: “Watter sleutelaspekte is belangrik vir die firma oor die volgende paar jaar?”

·          Moenie familiêr raak met die onderhoudvoerder nie. Wees entoesiasties, opgewek, maar behou jou professionele aanslag en onthou jy is steeds ‘n kandidaat wat aansoek doen om ‘n betrekking.

·          Onthou om regdeur die onderhoud te bly fokus op jou antwoorde, deurentyd ‘n positiewe gesindheid uit te straal en sluit af met die opmerking dat jy uitsien om in die firma te werk.

Met die nodige voorbereiding en met die regte ingesteldheid, met die regte kennis van hoe om die onderhoud te benader en die wyse waarop jy vrae beantwoord, verbeter jy jou kanse om aangestel te word vir die betrekking waarvoor jy aansoek gedoen het.

Copyright © 2005 All rights reserved. Dr ST Potgieter
email: st@pitkos.co.za