Vorige Artikels

Verkry ‘n Gebalanseerde Persoonlikheid

Wat is ‘n gebalanseerde persoonlikheid? Dit is nie so ‘n maklike vraag nie en kan uit verskillende perspektiewe benader word. Maar om dit eenvoudig te stel: dit is om op ‘n gesonde wyse balans te vind in jou bestaan, handelinge en emosies.

Soms wonder ‘n mens of alles wel is met jouself. Iemand kritiseer jou en jy begin dink of daar nie dalk regtig fout met jou is nie. Of omstandighede draai teen jou en jy begin twyfel aan jouself. Dalk voel jy soos ‘n mislukking, leeg en moedeloos, en uit balans met jou lewe.

Dit kan ook wees dat jy die mense in die wêreld rondom jou bekyk en ongebalanseerde mense raaksien. So mag jy dalk van die politici, wat leiers in ons samelewing moet wees, as ongebalanseerde persoonlikhede identifiseer. Of dalk meen jy die baas by die werk het iewers ‘n skroef los.

Ja, soveel mense, soveel verskillende sieninge oor wat ‘n gebalanseerde persoonlikheid nou eintlik behoort te wees. Ek bespreek kortliks, na my eie gedagte en mening, wat ‘n gebalanseerde persoonlikheid vorm. Jy kan jou eie idees hierby voeg.

Iemand met ‘n gebalanseerde persoonlikheid toon die volgende kenmerke:

·          Jy streef volgens jou persoonlikheid, talente en oortuigings na sinvolle doelwitte in jou lewe.

·          Jy het selfrespek. Jy is nie verleë oor jou handelinge en woorde nie. Elke donker optrede in die geheim waarvoor jy skaam is, breek ‘n stukkie balans uit jou lewe.

·          Jy respekteer ander mense se sieninge en behandel hulle met respek. Jy verval nie in treurmare of in woedebuie wanneer iemand nie met jou saamstem nie.

·          Jy maak jou eie keuses in die lewe. Wanneer iemand jou dwing tot sekere keuses – soos ‘n dominerende vriend of eggenoot – ontneem dit jou groei tot selfstandigheid en volwassenheid.

·          Jy handhaaf ‘n gesonde lewenstyl en verval nie in verslawing en ander ongure gewoontes wat jou liggaam, siel en gees afbreek nie.

·          Jy pas jou liggaam op met oefening, gesonde kossoorte en mediese sorg.

·          Jy lê selfbeheersing aan die dag. Jy verval nie in ekstreme emosionele uitbarstings, ondeurdagte optrede en onwelvoeglike taalgebruik nie.

·          Jy vind weer balans nadat jy van jou voete geruk is deur omstandighede, persoonlike nood en swaarkry. Soos ‘n diepsee-duiker wat die borrelsiekte opdoen en in die suurstoftenk weer balans herwin, so is jy instaat om aan te pas en ewewig in jou lewe terug te kry.

·          Jy maak reg waar jy verbrou.

·          Jy leef sover moontlik in harmonie met die mense rondom jou, met jou familie en geliefdes, en jou vriende.

·          Jy is sensitief teenoor ander se gevoelens. Jy breek nie mense af nie, jy bou hulle op.

·          Jy vorm jou eie identiteit en het nie nodig om so emosioneel afhanklik van iemand te raak dat dit jou eie menswees beroof nie.

·          Jy het ‘n belangstelling in die wêreld rondom jou en is instaat om jou eie mening oor sake en gebeure te vorm.

·          Jy vind balans tussen opgewondenheid en kalmte, tussen werk en rus, tussen intense fokus en om jou gedagtes vrye vleuels te gee.

·          Jy geniet dit om sosiaal te verkeer, maar is ook tevrede en gelukkig wanneer jy alleen is.

·          Jy leef in harmonie met jou geloofsoortuiging, jou waardes en beginsels.

Sintese: Dit is egter eers wanneer jy jou eie gedagtes rondom ‘n gebalanseerde persoonlikheid formuleer en toepas dat jy die deur oopmaak vir persoonlike groei en sukses. Niemand kan dit vir jou doen nie, jy moet dit self doen.

Copyright © 2005 All rights reserved. Dr ST Potgieter
email: st@pitkos.co.za