Sukses Beginsels

In elke mens se diepste binneste lê verskuil die hunkering om suksesvol te wees. Die mens is geneties geprogrammeer om vooruit te gaan en sukses te behaal.

Maar die realiteit van die werklikheid rondom ons vertel ‘n ander storie. Mislukkings, foute, bankrotskappe, verlore kanse, verspeelde lewens is die hartseer wat ons elke dag sien en ervaar in die wêreld waarin ons leef.

Een saak wat ek deur die jare in my konsultasies in die praktyk en ook in algemene gesprekke met vriende geleer het, is dat sukses vir verskillende mense verskillende dinge beteken.

En hiermee is niks verkeerd nie. Immers hou ons nie van dieselfde kosse, dieselfde vorms van ontspanning, dieselfde motors en les bes is ons keuse van ‘n lewensmaat ook verskillend. Daarom sal ons idee of definisie van sukses van mekaar verskil.

Een ding weet ek wel, en dit is dat alle – let wel ALLE mense – sukses wil behaal. Dis ‘n inherente drif; dit sit in jou gene om suksesvol te wil wees.

Indien jy egter worstel met die probleem dat jy nie suksesvol is nie, is vandag se nuusbriefie dalk net vir jou. Jy voel half soos ‘n mislukking. Jy moes meer bereik het, maar die kaarte wat die lewe aan jou uitdeel is ‘n swak hand. As jy maar net ander omstandighede had kon jy veel meer van jou doelwitte vermag en van jou drome bereik het.

Dis tyd dat jy die volgende waarheid leer, want dit maak ‘n groot verskil aan jou persepsies in terme van die sukses wat jy graag wil bereik.

Dis eintlik so ‘n eenvoudige en vanselfsprekende waarheid of beginsel, maar dis slegs die minderheid mense wat die volle omvang en geweldige impak van hierdie beginsel verstaan en in hul lewens toepas. Lees dus vandag se beginsel met noukeurige aandag en begrip. Leer ook jou kinders die waarheid hiervan – dit is een van die grootste geskenke om aan jou kind te gee.

Die beginsel waarvan ek praat wanneer dit by sukses kom, is die volgende: die universum respekteer nie mense nie, maar beginsels. En dis nou nie iets wat ek uitgedink het nie, maar ‘n man met die naam van Vic Johnson – en ek stem heelhartig met hom saam.

Voor jy nou vir my terug skryf en sê ek praat nonsens, dink weer hieroor na - die universum respekteer nie mense nie, maar beginsels.

Kom ek gee jou ‘n voorbeeld – die beginsel van gravitasie. Twee mense staan op ‘n krans en val af. Gravitasie respekteer nie mense nie, maar beginsels. Ongeag wie of wat hierdie twee mense is, hulle is albei onderhewig aan die beginsel van gravitasie. Albei gaan ewe vinnig val en met gravitasie al vinniger val. En as jy nou een van die twee is en jy val vinniger ondertoe, is dit nie omrede die lewe of iemand teen jou is nie – jy is bloot onderworpe aan die beginsel van gravitasiekrag. Gravitasie gaan dus nie om die persoon nie, maar is ‘n vaste beginsel vir alle mense.

Dieselfde geld vir die sukses. Die heelal of universum respekteer nie die mens nie, maar respekteer wel die beginsels van sukses.

Dit gaan dus nie dat jy ‘n gebore ongeluksvoël is nie, of dat die natuur teen jou is, of dat jy vooraf tot mislukking gedoem is nie. Nee, wat jy moet doen om sukses te behaal, is om die beginsels van sukses te volg. Daar is sekere prinsiepe vir sukses – en deur my nuusbriewe aan jou probeer ek gereeld van hierdie beginsels aan jou oordra.

Van nou af gaan jy nie meer kla dat die lewe onregverdig is en jy gedoem is tot mislukking nie. Of dat jy nie goed genoeg is vir groot sukses nie. Kry hierdie gedagtes uit jou kop en uit jou sisteem. Wil jy sukses behaal? - leer ken dan die beginsels vir sukses en pas dit aktief toe in jou lewe.

Dit is futiel om die blaam van mislukking by ander mense en ander dinge te gaan soek. Die aktiewe doen van die beginsels vir sukses is in jouself opgesluit.

Hieronder volg die beginsels vir sukses op verskillende lewensterreine. Hierdie beginsels is saamgestel uit die wenke, gedagtes en idees van lesers van my nuusbriewe. Ek is baie dankbaar vir elkeen wat met my hierdie kosbare lewensbeginsels deel, sodat ek dit hier vir jou kan weergee.

Onderaan die bladsy word die name van al die medewerkers gegee in die samestelling van hierdie beginsels. Indien jy ook idees en gedagtes aan my wil deurgee, stuur dit aan na st@pitkos.co.za  - ek hoor graag van jou.

Onthou, dit help nie net om die beginsels te lees nie, die waarde daarvan lê in die oorgaan in aksie. Doen hierdie beginses vir sukses in jou lewe!!

Dit is met trots dat ons die volgende beginsels vir sukses aan jou bring. Dis beginsels wat ‘n verskil in jou lewe kan maak:

Beginsels vir ‘n gelukkige Menswees

1.       Geloofsvertroue

2.       Goeie verhoudinge met jou geliefdes en gesin

3.       Handhaaf beginselvaste denke en optrede

4.       Leef voluit, positief en met entoesiastiese oorgawe

5.       Prioritiseer – stel en doen belangrikste dinge eerste

6.       Stel vir jou visie en doelwitte op en streef daarna

7.       Handhaaf goeie menseverhoudinge

8.       Glo in jouself en wat jy doen

9.       Leef ‘n gesonde en gebalanseerde lewe

10.   Goeie effektiewe tydsbestuur

11.   Leef in dankbaarheid

12.   Sit humor in elke dag

13.   Moenie passief raak nie, leef voluit

14.   Klim uit jou gemaksone, skuif jou grense

15.   Vergewe ander mense en jouself vir foute

16.   Leer die les uit elke fout

17.   Oefen en leef gesond op fisiese, psigiese en emosionele gebiede

Beginsels vir suksesvolle projekte / take

1.       Selfvertroue en vertroue in jou diens / produk

2.       Weet wat jou doelwit is

3.       Visualiseer die bereiking daarvan

4.       Vergader kennis daaroor / navorsing

5.       Kry 'n mentor, praat met ander mense daaroor

6.       Doen deeglike beplanning

7.       Bepaal wat jy moet doen om dit te bereik

8.       Vra vrae waar jy nie weet nie

9.       Pak jou taak met entoesiame aan

10.   Hardwerkendheid en deursettingsvermoë

11.   Bly altyddeur gefokus, akkuraat en netjies in wat jy doen

12.   Goeie tydsbestuur, organisering en delegering

13.   Prioritiseer jou take

14.   Erken elke klein sukses wat jy behaal – dit dien as motivering

15.   Gee erkenning aan jou mede-werkers

16.   Behou beheer

17.   Evalueer jou vordering gereeld en maak aanpassing waar nodig

Karakter-beginsels vir Sukses

1.       Self-dissipline

2.       Geduld

3.       Goeie maniere

4.       Beginselsvastheid / handhaaf waardes

5.       Volharding / Deursettingsvermoë

6.       Hardwerkendheid

7.       Toewyding

8.       Eerbaarheid / Eerlikheid / Opregtheid

9.       Respek vir ander mense

10.   Selfaanvaarding / Selfrespek

11.   Selfbeheersing

12.   Wilskrag

13.   Gesonde balans

14.   Opregte lojaliteit

15.   Begrip en empatie / omgee

16.   Doen aan ander wat jy aan jouself gedoen wil hê

17.   Vriendelikheid

18.   Toekomsgerigtheid

19.   Wees liefdevol

20.   Moenie uitstel nie

21.   Wys waardering / gee erkenning

22.   Integriteit

23.   Passie

24.   Waagmoed

25.   Wees betyds

26.   Doelgerigtheid / beplanning

27.   Vertroue in ander mense

28.   Positiewe ingesteldheid

29.   Betroubaarheid

30.   Doen jou beste

31.   Gesonde menseverhoudinge

32.   Aanpasbaarheid / leer van nuwe dinge

33.   Skenk vergifnis

34.   Intelligente optrede

35.   Fokus

36.   Geloofsvertroue

37.   Vrygewigheid / mededeelsaamheid

Medewerkers: Wilhelm Erwee; Johann Visser; Ernest Ceres;  Elize Giessing; Willem Dreyer; Liesbet Dreyer; Margriet de Mooij; Theuns Kotze; Johann Groenewald; Elmarie Pieterse; Denise du Plessis; Wiltie Eaton; Johannatjie van der Walt; Christa du Plooy; Alta Booysen; Erich Kennard; Marie de Kock; Kowie Greyling; Wena van der Merwe; Tobie Bekker; Franz Rutzen; Annemart Celliers; Christine Weber; Nadia Byleveld; Ian van der Merwe; Karina van Reenen


Stuur briewe en korrespondensie vir my aandag na st@pitkos.co.za.


Copyright © 2005 All rights reserved. Dr ST Potgieter
email: st@pitkos.co.za