ST Potgieter is ‘n Sielkundige met wye ervaring. Hy het sy Meestergraad in die Kliniese Sielkunde gedoen. Sy belangstelling in die breër aspekte van Sielkunde soos leerprobleme by kinders, beroepstoetsing en loopbaanaspekte noop hom om ‘n internskap in die Opvoedkundige Sielkunde te deurloop. Hy behaal die volgende grade:

 

  •  HR-Management [damelin]
  •  BA  [Potchefstroom]
  •  BA (HONN-Sielkunde) [Potchefstroom]
  •  HOD (Voorligting) [Potchefstroom]
  •  MA (Kliniese Sielkunde) [Potchefstroom]
  •  B.Ed  [Universiteit van Namibia]
  •  D.Ed [UNISA]

 

Hy is vir ses jaar in Windhoek as skoolvoorligter / sielkundige werksaam. Daarna werk hy as Sielkundige by ‘n skoolkliniek in die destydse Noord-Transvaal. Tans praktiseer hy as Sielkundige in sy eie praktyk in Bellville Kaapstad.

 

Heelwat van sy artikels en bydraes het al in koerante en tydskrifte verskyn soos die Sarie, Huisgenoot / You, Rooi Rose, Lig, Baba & Kleuter, Finesse, Vrouekeur, Cosmopolitan, Readers Digest, Rapport, Cape Argus, Die Burger, Tygerburger, Coastal News.

 

Hy tree gereeld op in radioprogramme van RSG, Radio Tygerberg en Radio Namakwaland.  

ST tree op as spreker by saamtrekke en funksies, skole, oggendteës, vroue-byeenkomste, kerkgeleenthede, kleingroep besprekings en maatskappye.

In sy praktyk hanteer hy aspekte soos beroeps- en vakkeuse toetsing, beplanning met loopbane, leerprobleme, Intelligensie evaluering, verslagskrywing vir toesig en beheer met egskeiding, depressie en stres, emosionele probleme, verslae aan skole, verhoudingsprobleme.


Copyright © 2005 All rights reserved. Dr ST Potgieter
email: st@pitkos.co.za